O czym świadczy certyfikat ISO 50001?

Właściwa polityka energetyczna firmy to zaraz po solidnym systemie zarządzania środowiskowego jeden z najważniejszych elementów świadomego, wydajnego i nastawionego na minimalizację strat zarządzania organizacją. Ci, którzy chcą dziś osiągnąć efektywność energetyczną zarówno pod kątem własnych korzyści, jak i minimalizację negatywnego wpływu własnej działalności na środowisko poprzez zmniejszenie ilość emitowanych gazów cieplarnianych stosują się do normy ISO 50001. Opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną grupa najlepszych praktyk i działań otwiera organizacjom prostą drogę do lepszych wyników i wprowadza ich pośród wyższej klasy konkurencję, gdzie zrównoważone zarządzanie każdym aspektem działania organizacji stanowi podstawę istnienia. O czym świadczy jednak sam certyfikat ISO 50001?

Oszczędzanie energii, a norma ISO 50001

Wdrażanie opartych na międzynarodowych standardach systemów zarządzania organizacją i poszerzanie zakresu ich działania o co raz to nowsze aspekty jest dziś traktowane przez rynek jako jedna z najlepszych odpowiedzi na rosnącą konkurencyjność i jednoczesne zapotrzebowanie na wyższej jakości produkty. Nikt nie docenia już firm, które działają po swojemu, ledwie docierając do minimum wymagań prawnych i po prostu istniejąc. Firm, które nie podejmują działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa swoich działań, poprawienia ich wpływu na środowisko czy wreszcie firm, dla których zrównoważona energetyka jest raczej odległym konceptem. Norma ISO 50001 zmienia tymczasem rynek, pokazując jak stosowanie się do pewnych zaleceń może poprawić nie tylko wpływ zużywanej energii na środowisko, ale też wpłynąć pozytywnie na zyski samych firm. Te słuchają i sięgają po certyfikację, wiedząc że to jedyny sposób na utrzymanie swojej pozycji.

Wymagania certyfikacji ISO 50001

Uzyskanie certyfikatu ISO 50001 poświadczającego zgodność ze wskazaną normą nie jest procesem prostym, choć zdecydowanie łatwiej przyjdzie tym, którzy wdrożyli już inne systemy zarządzania oparte na normach ISO. System Zarządzania Energią może być przygotowany tak, by funkcjonował w sposób samodzielny, lub w pełni zintegrował się z systemem zarządzania środowiskowego i systemem zarządzania jakością, ostatecznie nadając kształt polityce energetycznej firmy.

Efektywne zarządzanie energią w oparciu o wytyczne zawarte w ISO 50001 sprzyja optymalizacji wykorzystywanych zasobów energetycznych, obniżeniu kosztów produkcji i działalności, a jednocześnie pozwala na zwiększenie świadomości ekologicznej i społecznej wszystkich pracowników zaangażowanych w działalność firmy. Aby to było jednak możliwe, konieczne jest poznanie, wdrożenie i skuteczne stosowanie się do zasad ISO 50001. Czego wymagają od przedsiębiorców?

ISO 50001 opiera się na koncepcji ciągłego doskonalenia i w oparciu o schemat doskonale znany z norm jakościowych i środowiskowych pozwala na stworzenie jednolitego Systemu Zarządzania Energią, wspomagającego działania techniczne w organizacji. Norma wprowadza i opisuje pojęcie „zarządzania energią”, które tu rozumiane jest poprzez efektywne gospodarowanie energią w każdej możliwej formie. ISO 50001 określa wymagania odnośnie dążenia do ciągłej poprawy efektywności wykorzystywanej energii, przez co kierowana jest przede wszystkim do najbardziej energochłonnych gałęzi przemysłu. Dzięki standardom wprowadzonym przez normę, sprostanie surowym wymaganiom dotyczącym emisji gazów w krajach cieplarnianych nie powinno sprawić problemów nawet najbardziej zanieczyszczonym gałęziom rynku, choć oczywiście samo wdrożenie Systemu Zarządzania Energią może okazać się procesem czasochłonnym i wymagającym wprowadzenia wielu istotnych zmian.

Certyfikat ISO 50001 – energetyczna świadomość przemysłu

Uzyskanie certyfikatu ISO 50001 dla wdrożonego w przedsiębiorstwie SZE jest najlepszym świadectwem na zaangażowanie organizacji w kwestie ochrony środowiska i zrównoważonego zużycia energii, pokazując zarówno klientom i partnerom biznesowym, jak i samym pracownikom firmy korzyści wyższej świadomości energetycznej. Ci, którzy zdecydują się na certyfikację ISO 50001 i będą realizowali opracowany w procesie plan zarządzania energią mogą liczyć się z korzyściami w postaci zmniejszenia emisji energii bez negatywnego wpływu na działalność organizacji, poprawę jej wydajności energetycznej, znalezienie nowego poziomu oszczędzania bez negatywnego wpływu na wydajność firmy, czy wreszcie poprawę wizerunku dzięki stosowaniu pro-ekologicznego podejścia do kwestii energetycznych i środowiskowych.

Certyfikat ISO 50001 może być pozyskany przez organizacje z różnych gałęzi przemysłu, bez względu na ich rozmiar czy charakter działania, choć oczywiście najbardziej poleca się go dziś tym, których działalność przynosi środowisku największe szkody związane z wysoką konsumpcją energii – firmom transportowym, budowlanym czy wszelkiego rodzaju firmom produkcyjnym.

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *