Nadzór inwestorski

Zorganizowanie budowy wymaga niemałego wysiłku. Niezbędne są odpowiednie pozwolenia uwzględniające typ budynku, jaki ma powstać. Inwestor musi wyłożyć sporo pieniędzy, by jego plany zostały zrealizowane. Inwestorem może być osoba prywatna budująca dom lub duża firma deweloperska łożąca na powstanie bloku mieszkalnego. Rodzaje są różne, ale oba przypadki łączy jedna kwestia. Inwestor chce, aby jego budowa szła zgodnie z planem. Nie ma zamiaru dokładać do założonej kwoty, dlatego też błędy w realizacji projektu są niewskazane.

Jest jednak sposób, by mieć doskonałą kontrolę na procesem budowy. Jest nim nadzór inwestorski.

Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego?

Każdy inwestor może powołać inspektora nadzoru, tak stanowią przepisy budowlane. W przypadku, gdy roboty są skomplikowane lub powstaje budynek pożytku publicznego obecność inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagana. Funkcję tę może pełnić osoba posiadająca uprawnienia budowlane pozwalające pełnić funkcje techniczne na budowie. Ponadto musi posiadać wiedzę techniczną i wykazać doświadczenie dostosowane do typu prowadzonych prac.

Inspektor nadzoru reprezentuje interesy inwestora na placu budowy. Dba, by budowa została wykonana rzetelnie i zgodnie z projektem. Daje pewność prawidłowego wykonania wszystkich prac.

nadzor-w-budownictwie

Inspektor pełni rolę kontrolną i może wydawać polecenia kierownikowi budowy, które odnotowywane są w dzienniku budowy. Inspektor ma prawo żądać wprowadzenia stosownych poprawek w realizowanym projekcie, jeżeli uzna, że prace zostały nieprawidłowo wykonane.

Prawa i obowiązki

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma swoje prawa i obowiązki. Do obowiązków należy sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Sprawdza również czy zastosowane materiały nie są wadliwe lub niedopuszczalne do zastosowania w budownictwie. Inspektor bierze udział w odbiorach poszczególnych etapów budowy. Do jego zadań należy też potwierdzenie wykonania robót i na polecenie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy.

Jak już zostało wspomniane inspektor ma prawo wydawać polecenia kierownikowi budowy. Dotyczą one wprowadzenia poprawek, usunięcia zagrożeń i wad. Inspektor ma prawo żądać od wykonawcy ponownego wykonania wadliwie przeprowadzonych prac. Może też wstrzymać roboty, jeżeli występują poważne rozbieżności względem projektu.

Warto pamiętać, że stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego nie może być łączone z funkcją kierownika budowy. Jest to niezgodne z prawem budowlanym. Nie miałoby też większego sensu, kierownik dba o interesy wykonawcy a inspektor o korzyści inwestora.

Dobre rozwiązanie

Każdy inwestor, który nie posiada odpowiedniej wiedzy z zakresu budownictwa może zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoba na tym stanowisku będzie dbała, by budowa odbywała się zgodnie z planem. Będzie mogła wydawać polecenia kierownikowi budowy, jeżeli zauważy nieprawidłowości. Inspektor stanowi zabezpieczenie inwestora. Zadba, by prace były prowadzone ściśle według projektu z wykorzystaniem odpowiednich materiałów.