Internet Archive

sprawny Internet

Zalety i działanie światłowodów

Światłowody – technologia przyszłości, czyli zbudowane z włókna szklanego kable, przewodzące światło. Stosowane są do przesyłania Internetu, sygnału telewizyjnego i telefonicznego, pomiędzy domem użytkownika a serwerownią sprzedawcy, bez urządzeń pośrednich. Dzięki temu uzyskuje się stabilność …