Dobrowolna Certyfikacja Produktu – czym jest i dlaczego warto ją przeprowadzić

Zapewnianie bezpieczeństwa produktów to jedno z podstawowych zadań każdej firmy i przedsiębiorstwa decydującego się na wypuszczenie jakiegokolwiek przedmiotu bądź usługi do rąk jej klientów.

Choć w każdej branży istnieją prawne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości konkretnych produktów, zapewnienie bezpiecznego minimum nie jest dziś wystarczające do zapewnienia firmie konkurencyjności na rynku krajowym, nie wspominając już o działalności na rynku międzynarodowym. Z tego też powodu coraz popularniejsza staje się dziś dobrowolna certyfikacja produktów, czyli zdobywanie formalnego potwierdzenia zgodności procesu produkcyjnego z wytycznymi standardów ISO publikowanymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Na czym polega dobrowolna certyfikacja i w jaki sposób wpływa na zapewnianie bezpieczeństwa produktów?

Czym jest dobrowolna certyfikacja produktu?

Certyfikacja produktu w ogólnym rozumieniu oznacza potwierdzenie jego zgodności z określoną przez obowiązującą w branży specyfikacją techniczną. Biorąc pod uwagę fakt, że certyfikacja produktów nie jest obowiązkiem, a działaniem wykraczającym poza aspekty zapewnienia bezpieczeństwa i jakości towarów, jej efektem jest nadanie produktowi dodatkowej, unikalnej wartości.
Dobrowolna certyfikacja produktu może oznaczać sprostanie wymogom ogólnie uznanych norm ISO, lecz także zgodność z obowiązującymi w danej branży wymaganiami specyfikacji technicznej produktu. Certyfikat i znak certyfikacji umieszczane są zwykle na etykiecie produktu w celu zaznaczenia, że jego producent wykazał ponadprzeciętne działanie w celu spełnienia wymogów konsumenckich i gwarantuje jego bezpieczeństwo, wysoką jakość i konkurencyjną wartość potwierdzoną przez niezależne jednostki zewnętrzne.

Produkcja
Przygotowanie do procesu certyfikacji

Dobrowolna certyfikacja produktu to decyzja czysto strategiczna, oparta o potrzebę sprostania rosnącym wymaganiom rynku i klientów oraz chęć pozostania konkurencyjnym na rynku. Jak już zostało wcześniej ustalone, zapewnianie bezpieczeństwa produktu jest dla wszystkich przedsiębiorców standardem narzuconym przez prawo, dlatego też przygotowanie się do procesu certyfikacji pod kątem bezpieczeństwa i jakości produktów nie powinno wiązać się z koniecznością wprowadzania zupełnie nowego systemu zarządzania procesem produkcji czy bezpieczeństwem na linii produkcyjnej. Na pierwszym etapie przygotowań do certyfikacji należy zidentyfikować charakterystykę produktu i poziom bezpieczeństwa i jakości w okresie przed certyfikacją.

Działanie to pozwoli na uzupełnienie braków i niedociągnięć w kontekście bezpieczeństwa i poprawę powyższej kwestii w sposób wypełniający założenia norm ISO lub konkretnych specyfikacji technicznych. Kolejnym krokiem będzie zaplanowanie zmian w procesie produkcji i udokumentowanie ich w sposób rzetelny – jednym z głównych elementów audytu certyfikacyjnego jest sprawdzenie dokumentacji postępu od stanu sprzed zmian do dnia audytu.

Dlaczego certyfikacja jest korzystna dla mojej działalności?

Dzisiejszy rynek produktów, niezależnie od branży, nie jest już dyktowany wyłącznie potrzebą posiadania konkretnego towaru, lecz coraz częściej chęcią i możliwością wyboru. Czasy, w których żywność była racjonowana, a większość produktów uznawało się za towary luksusowe i niedostępne są już przeszłością – dziś klienci decydują się na zakup nowego samochodu, telewizora, czy nawet ubrania, ponieważ mogą i chcą mieć wybór. To właśnie łatwy i szeroki dostęp do wszelkiego rodzaju dóbr sprawił, że dzisiejsi producenci muszą przywiązywać jeszcze większą wagę do jakości, bezpieczeństwa i ponadprzeciętnych atrybutów swoich produktów.

Konsument XXI wieku to konsument świadomy i ciekawy, poszukujący ze strony producenta potwierdzenia zapewnienia bezpieczeństwa produktu i nie kupujący niczego, co nie sprosta jego oczekiwaniom. Dobrowolna certyfikacja produktu jest w tym wypadku najlepszym sposobem na jawne i zrozumiałe przekazanie informacji klientowi, przy jednoczesnym wyróżnianiu się na tle konkurencji.

Pierwszym pozytywnym efektem wynikającym z certyfikacji produktu, zauważalnym właściwie od momentu umieszczenia stosownego znaku na jego etykiecie, jest zwiększenie wartości marki w oczach obecnych i potencjalnych klientów, co oczywiście może przełożyć się na wzrost sprzedaży i zysków. Dobrowolna certyfikacja produktu to jednak zysk także dla wewnętrznych mechanizmów organizacji pracy w firmie poprzez zwiększenie świadomości pracowników i stron zaangażowanych w funkcjonowanie firmy, co przekłada się na spójny wizerunek marki i organiczne dążenie do samodoskonalenia.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *