Wulkanizacja taśm przenośnikowych – na czym polega

Taśmy przenośnikowe są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Najbardziej przydatne są jednak w przemyśle górniczym, drzewnym, elektrociepłowniach, zakładach produkcyjnych i w sortowaniach odpadów na wysypiskach śmierci. W związku z tym konieczna jest ich częsta konserwacja i wulkanizacja.

Taśmy przenośnikowe, ze względu na to, że znajdują swoje zastosowanie w przemyśle, nieustannie są poddawane działaniu czynników zewnętrznych. Ich regularna wulkanizacja jest istotna ze względu na bezpieczeństwo pracowników, jak i efektywną, bezawaryjną pracę.

Do wykonania wulkanizacji warto zatrudnić profesjonalną firmę, której pracownicy będą wiedzieli w jaki sposób przeprowadzić konserwację, a także bez problemu znajdą przyczynę ewentualnej awarii.

Dlaczego wulkanizacja taśm przenośnikowych jest potrzebna?

Taśmy przenośnikowe są nieustannie poddawane czynnikom mechanicznym, a zatem szybko się zużywają. Sam proces jest jednak zależny od rodzaju taśm, na których odbywa się praca. Natomiast duży wpływ na ich sprawne działanie ma metoda klejenia, zależna od ulokowania taśmy. Kleimy ją na zimno lub gorąco. Podczas serwisowania stosuje się również rozwiązania doraźne w formie gotowych łączeń stalowych.

Wulkanizacja taśm przenośnikowych – na czym polega?

Same taśmy przenośnikowe produkowane są głównie na konkretne zamówienie pracodawcy. Najczęściej wytwarza się je na takie same metry, a dopiero później ich długość dostosowuje do wymagań klienta. W zależności od tego mogą różnić się od siebie długością oraz szerokością. Dzięki temu mają szerokie zastosowanie i można na nich transportować różnego rodzaju materiału – wielkogabarytowe, w różnych postaciach, drobne. Ta różnorodność towarów powoduje częste uszkodzenia taśmy, więc niezbędne jest stałe monitorowanie ich stanu.

Wulkanizacja taśm przenośnikowych polega najczęściej na oczyszczeniu oraz usuwaniu uszkodzonych obrzeży. Jeśli sytuacja tego wymaga to przeprowadzane jest klejenie dziur, pęknięć, a także zabezpieczanie odstających obrzeży, chroniąc je przed dalszym niszczeniem. W procesie wulkanizacji ocenia się najpierw jak bardzo taśma jest zniszczona i zużyta, a dopiero potem podejmuje odpowiednie kroki serwisowe. Wulkanizacje przeprowadza się poprzez klejenie taśm za pomocą kilku sposobów.

taśmy przenośnikowe

Jak łączyć taśmy przenośnikowe?

Taśmy przenośnikowe można wulkanizować na kilka sposobów – poprzez mechaniczne połączenie za pomocą spinek i łączników oraz dwoma metodami klejenia. Każdy ze sposobów ma swoje zalety. Klejone taśmy przenośnikowe nie uszkadzają ciągłości struktury taśmy, dzięki czemu nie jest konieczna wymiana innych elementów taśmy (jak bębny i krążniki przenośnika). Ten sposób wyróżnia się również zdecydowanie lepszą wytrzymałością. Istnieją dwa sposoby klejenia – połączenie taśm na zimno, a także na gorąco.

Metody klejenia taśm przenośnikowych

Serwis taśmy przenośnikowych najczęściej wykonuje się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest tzw. połączenie na gorąco schodkowe i palczaste, określane właśnie mianem wulkanizacji. Dobranie tych metod jest zależne od rodzaju taśm – palczaste stosowane jest w taśmach przekładkowych, a schodkowe w taśmach przenośnikowych wieloprzekładkowych.

W procesie wulkanizacji palczastej konieczne jest aby pamiętać o usunięciu okładek z taśmy w miejscach wcześniejszego połączenia. Nie można pominąć także dokładnego dopasowania na przykładzie szablonu z przygotowanymi wcześniejszej końcówkami taśmy. Połączenia schodkowe w wulkanizacji na gorąco przeprowadza się poprzez klejenie powierzchni mieszankami gumowymi oraz klejami kauczukowymi. Następnie połączone elementy wulkanizuje się pod ciśnieniem w wysokiej temperaturze, przy odpowiednim czasie.

Inną metodą połączeń taśm przekładnikowych jest klejenie ich na zimno i znajduje ona swoje zastosowanie w połączeniach schodkowych. Wykonuje się je przez powleczenie wcześniej przygotowanej powierzchni taśmy samowulkanizującym klejem. W procesie dochodzi do uzupełnienia szczelin, zamknięcie połączeń i złączenia poszczególnych elementów. W ostatnim etapie konieczne jest dociśnięcie i sezonowanie.

Klejenie taśm przenośnikowych – metody mechaniczne

W wyjątkowych przypadkach stosuje się również połączenia mechaniczne. Gotowe konstrukcje stalowe mają swoje zastosowanie w momencie natychmiastowego serwisowania. Jest to metoda jedynie chwilowa, najczęściej używana w chwili wulkanizacji taśm na gorąco lub zimno.

Wulkanizacja taśm przenośnikowych – o czym warto pamiętać?

Regularna wulkanizacja taśm przenośnikowych jest niezmiernie istotna i nie można jej zaniedbać. Aby jednak została przeprowadzona poprawnie, warto wynająć do tego zadania profesjonalną firmę, która fachowo zdiagnozuje problem. Dobrze przeprowadzona wulkanizacja optymalizuje pracę taśm.