W jaki sposób podnieść efektywność produkcji w przemyśle metalowym?

Każde przedsiębiorstwo dąży do tego, by efektywność jego produkcji stale wzrastała. Taki proces generuje bowiem zyski firmy, ale i jej ogólną funkcjonalność. Rozwiązań pozwalających na potrzebne modyfikacje i ulepszenia jest całkiem sporo. Oczywiście wszystko w zależności od dziedziny i gałęzi danego przemysłu.

Zdaje się, że największe trudności w tym zakresie mają jednak ci, którzy działają w obrębie przemysłu metalowego. Na szczęście gdy pada pytanie: w jaki sposób wpłynąć na efektywność jego produkcji, odpowiedź znaleźć można w rozwiązaniach proponowanych przez firmę Erowa System Solutions.

Czym zajmuje się Erowa System Solutions?

Oferta firmy skupia się na rozwiązaniach służących podnoszeniu efektywności produkcji. Między innymi w narzędziowniach, ale i innych gałęziach przemysłu metalowego. Przedsiębiorstwo proponuje również szeroką gamę produktów, a także wsparcie na każdym etapie rozwoju danej firmy. Klienci mogą liczyć więc na pomoc ekspertów z dziedziny automatyzacji produkcji, ale i opłacalne stricte dla nich rozwiązania.

Poza tym, Erowa System Solutions, to firma która proponuje przedsiębiorstwom z zakresu przemysłu metalowego filozofię opartą na czterech krokach, a więc tak zwany FMC – Flexible Manufacturing Concept – Koncepcję Elastycznej Produkcji. Z myślą o usprawnieniu działania maszyn i zminimalizowaniu przestojów w produkcji opracowała etapy, które później nazwała kolejno: standaryzacją, organizacją, automatyzacją i integracją. Przejdźmy zatem do omówienia poszczególnych ich cech i przebiegu.

przemysł 4.0

Pierwszy i drygi etap: standaryzacja i organizacja

Pierwszy etap związany jest z mocowaniem detalu, który poddawany jest obróbce. Firma proponuje w tym zakresie kompatybilny system, dzięki któremu redukuje się czasy przestoju i ustawiania wspomnianego detalu, co skutkuje wzrastaniem elastyczności wytwarzania danego produktu. Na tym etapie, praktycznie każdą pracę można przerwać w dowolnym momencie. Na przykład w sytuacji, gdy między kolejnymi obróbkami, zaistnieje potrzeba wykonania jakiegoś nieplanowanego zadania.
Oferowane systemy mocowań, to między innymi uchwyty do maszyn. To również systemy MTS, MTS+, systemy CTS do utrzymywania małych części, a także systemy Erowa UPC. Wśród proponowanych znaleźć można również systemy mocowania zero point. Stanowią one świetne rozwiązanie ze względu na samohamowną siłę swojej sprężyny.

Drugi etap ściśle powiązany jest natomiast z pomiarem. Tu proponuje się bowiem wyeliminowanie czasów ustawienia na sprzętach, tak by były one jeszcze bardziej produktywne. Systemy Erowa dają więc możliwość przygotowania całej pracy poza maszyną. Dzięki oferowanym rozwiązaniom każda firma ma szansę planować produkcję i wszystkie procesy produkcyjne z największą dokładnością. Marka Erowa dostarcza dane o stopniu konkretnej realizacji zadań, wydajności sprzętów i ogólnej jakości. Takie systemy są więc wsparciem, dzięki któremu możliwe jest obniżenie kosztów produkcyjnych i zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa.

Trzeci i czwarty etap: automatyzacja i integracja

Automatyzacja, to już trzeci etap proponowany przez wspomniane na początku przedsiębiorstwo. Tu, dzięki elastycznym systemom automatyzacji, możliwym staje się zwiększenie dziennych godzin produkcji. Szeroki wybór narzędzi wspomagających zaczyna się od samodzielnych manipulatorów, które są w stanie obsługiwać dwa magazyny, a kończy na robotach, które poruszają się po torach i współpracują tym samym z wieloma maszynami. Automatyzacja maszyn, to systemy modułowe, modyfikowane i rozszerzalne. A to oznacza, że do konkretnej firmy mogą być wprowadzane powoli, krok po kroku – w miarę rosnących potrzeb i oczekiwań.

Z kolei czwarty, już ostatni etap, a więc integracja to po prostu zwiększenie kompatybilności obrabiarek z pozostałymi elementami na danej linii produkcyjnej. Taki system zarządzania daje pewność zminimalizowania klasycznych, ludzkich błędów. Erowa proponuje tu system zarządzania z dwiema liniami produktów, a więc JMS 4.0 Production Line, a także JMS 4.0 Mold Line.  Pierwszy przeznaczony jest do produkcji mechanicznej, a drugi do budowy form.

Gdy działamy zatem w przemyśle metalowym i chcemy podnieść efektywność naszej produkcji, z pewnością warto pochylić się nad rozwiązaniami proponowanymi przez  Erowa System Solutions. Lata zbierania doświadczeń i ciągłe udoskonalenia wdrażanych koncepcji sprawiły, że oferta firmy zdaje się być szyta na miarę.