Państwa, które korzystają w największym stopniu z energii odnawialnej. Dlaczego powinnyśmy brać z nich przykład?

Z uwagi na spadek cen technologii, na wdrażaniu rozwiązań proekologicznych najbardziej korzystają kraje rozwijające się. A jakie państwa przodują w tym zakresie? Na pierwszym miejscu znajduje się Norwegia (65,5% energii odnawialnej), Szwecja (52%), a na dalszych pozycjach plasują się Łotwa, Kostaryka i Finlandia z wynikiem 37%.

Przykłady odnawialnych źródeł energii

Od blisko dekady na skalę światową wzrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Ma to swoje względy zarówno ekologiczne, jak i polityczne czy biznesowe. Państwa o największym udziale OZE w pokrywaniu rocznego zapotrzebowania na energię krajową zazwyczaj stają się o wiele bardziej niezależne od dostaw surowców nieodnawialnych z innych krajów. Jest to kwestia ważna również dla Polski, która obecnie znajduje się na 21. pozycji, jeśli chodzi o procentowe pokrycie rocznego zapotrzebowania na energię poprzez zastosowanie OZE. Jakie rodzaje odnawialnych źródeł energii mogą okazać się najkorzystniejsze?

Fotowoltaika jest najbardziej popularną instalacją proekologiczną w Polsce. Liczne dofinansowania, ulgi podatkowe oraz możliwość pokrycia dużej ilości zapotrzebowania na prąd to ogromne zalety. Dzięki możliwości uzyskania dopłat, korzystnych warunków kredytowych lub skorzystania z ulg podatkowych, ilość instalacji fotowoltaicznych rośnie w coraz szybszym tempie. Opcja magazynowania energii w specjalnych akumulatorach lub odsprzedawania jej do sieci pozwala na ogromne oszczędności na rachunkach za prąd w skali roku. Fotowoltaika pozwala na uniezależnienie się od dostaw prądu w naprawdę dużym stopniu.

Energia wiatrowa –  to druga, zaraz po fotowoltaice, najczęściej wykorzystywana forma produkcji OZE. Nie jest ona wskazana jako jedyne źródło pozyskiwania energii na potrzeby domowe, nie ma jednak wątpliwości, że przy spełnieniu dogodnych warunków do instalacji, warto tę opcję rozważyć. Już wiatr o niewielkiej prędkości powoduje uruchomienie wiatraka i produkcję energii. Turbiny wiatrowe mogą stworzyć doskonale skorelowaną instalacje z fotowoltaiką i domową stacją ładowania pojazdu w przypadku posiadania samochodu elektrycznego.elektrownia wiatrowa

Elektrownie wodne – Nie jest to już co prawda system umożliwiający wybudowanie małej instalacji na własny użytek, trudno jednak zaprzeczyć temu, że energia wody wykorzystywana jest już od setek lat. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, elektrownie wodne pokrywają 16% jej zapotrzebowania w skali krajowej. To daje niestety jedynie 2%, jeśli ujmiemy również energię pozyskiwaną z nieodnawialnych źródeł.

Energia geotermalna – Korzystamy z niej głównie w ośrodkach uzdrowiskowych w celach leczniczych. A okazuje się tymczasem, że można tę energię wykorzystać na szerszą skalę, gdyż aż 80% powierzchni kraju pokryta jest wodami geotermalnymi, jednak opłacalne jest wydobycie jedynie połowy tych zasobów. Wody termalne występują na obszarach 3 prowincji geotermalnych: centralnoeuropejskiej, przedkarpackiej i karpackiej. Wydobycie wód opłacalne jest wtedy, gdy osiągają one co najmniej 65 stopni przy głębokości 2 kilometrów, a zasolenie nie przekracza 30g/litr.

Z jakich rodzajów OZE najbardziej skorzysta Polska?

Jak się okazuje, w największym stopniu korzystamy z fotowoltaiki oraz energii wiatrowej. Dzieje się tak z uwagi na  coraz większe zastosowanie ich w domach prywatnych. Coraz więcej osób pragnie pełnego lub przynajmniej częściowego uniezależnienia się od dostawców energii. Dwie pierwsze wymienione instalacje są możliwe do zastosowania nie tylko w wielkich elektrowniach i koncernach, lecz na każdym podwórku, co sprawia, że zapotrzebowanie na energię pochodzącą z OZE zostanie najbardziej pokryte właśnie przez fotowoltaikę oraz energię wiatrową.