Co reguluje IEC 61400?

Produkcja energii wiatrowej jest jednym z kluczowych trendów w stronę bardziej ekologicznych, odnawialnych źródeł energii. Z możliwości turbin korzysta coraz większa liczba producentów energii wymagających od stosowanych turbin odpowiedniej sprawności i niezawodności działania. Aby mogli jednak z turbin korzystać, konieczne jest przeprowadzenie certyfikacji turbin i ich komponentów zgodnie z normą IEC 61400 i zapewnienie zgodności ze wszystkimi wymaganiami jakie narzuca. Jakie zagadnienia porusza norma IEC 61400, kto powinien się z nią zapoznać i dlaczego konieczne jest dostosowanie się do niej?

Zagadnienia poruszane przez normę IEC 61400

Międzynarodowa norma IEC 61400 została opublikowana przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną i funkcjonuje jako jedna z najważniejszych globalnie norm dla technologii energii wiatrowej. Jest normą projektową, której podstawowym celem jest zapewnienie prawidłowego projektu turbin i wyeliminowanie ryzyka uszkodzeń spowodowanych typowymi zagrożeniami pojawiającymi się w planowanym czasie eksploatacji. Z tego też względu norma skupia się na żywotności turbiny i jej poszczególnych elementów w konkretnych warunkach w miejscu jej budowy, a także na etapach testowania, montażu i eksploatacji poszczególnych komponentów.

Każda z turbin wiatrowych jest projektowana pod kątem pracy w określonych warunkach i już na etapie budowy oraz projektu należy przyjąć założenia dotyczące klimatu wiatrowego w określonym miejscu.

Producent energii chcący postawić turbiny wiatrowe na określonym terenie powinien zweryfikować je na podstawie normy IEC 61400 w zakresie przygotowania do pracy we wskazanych warunkach. Sama norma dzieli się na części, w ramach których przedstawia szczegółowe:

  • wymagania ogólne dla turbin wiatrowych,
  • wymagania dla małych turbin,
  • turbin morskich,
  • przekładni turbin wiatrowych,
  • projektowania wież i fundamentów,
  • technik pomiaru hałasu akustycznego,
  • wydajności energetycznej,
  • jakości energii turbin podłączonych do sieci,
  • struktury turbin wirnika i wielu innych.

IEC 61400

W jakim stopniu powinny zapoznać się z normą osoby, które chcą przejść proces certyfikacji turbin wiatrowych

Ze względu na podział normy na poszczególne części dotyczące ogólnych wymagań dla wszystkich turbin wiatrowych oraz części koncentrujące się na szczegółowych wymaganiach dla turbin montowanych w określonym położeniu, każdy producent energii wiatrowej chcący zastosować nowe turbiny powinien zainteresować się wymogami normy dopasowanymi do położenia, w jakim turbina będzie użytkowana. O ile producent może certyfikować turbiny pod kątem wymagań ogólnych i specyficznych dla danych warunków pracy, o tyle to producent energii powinien upewnić się że dostarczane do niego turbiny i komponenty są w pełni zgodne z normą, certyfikowane i przystosowane do działania w zadanych warunkach.

Cel certyfikacji i stosowania zaleceń normy IEC 61400

Podobnie jak w przypadku jakiejkolwiek certyfikacji w dowolnym obszarze działalności, tak i w przypadku IEC 61400 i turbin wiatrowych oraz ich komponentów, podstawowym celem certyfikacji jest potwierdzenie, że wykorzystywany typ turbiny wiatrowej został zaprojektowany, udokumentowany i wyprodukowany zgodnie z charakterystyką projektu oraz obowiązującymi wymaganiami technicznymi. Certyfikat ma potwierdzić w szczególności, że cała instalacja, jej obsługa i konserwacja są zgodne z dokumentacją projektową. Dodatkowo przeprowadzana jest także weryfikacja i certyfikacja komponentów turbiny wiatrowej, sprawdzająca jej poszczególne składniki i elementy.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat i stosować się do normy IEC 61400? Poza obowiązkiem uzyskania zgodności z normą międzynarodową i normami krajowymi, zweryfikowanie stosowanych turbin wiatrowych pod katem zgodności z IEC 61400 jest dla producenta energii gwarancją, że stosowane turbiny działają sprawnie, zgodnie z założeniem projektowym i bez niespodziewanych problemów przyczyniających się do strat energii.

Każda turbina w obrębie jednej elektrowni wiatrowej dobierana jest tak, aby gwarantowała określoną sprawność i wydajność produkcji, uzależnioną oczywiście od warunków wiatrowych na danym obszarze. Przy niesprawdzonych, nie posiadających certyfikacji turbinach, zarówno ryzyko utraty deklarowanej sprawności, jak i wszelkich uszkodzeń turbiny oraz stwarzania bezpośredniego zagrożenia jej awarii są znacznie wyższe. Każdy, kto chce produkować oraz stosować turbiny wiatrowe powinien zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi normy i dopilnować dostosowania się do nich.