Czy firma może starać się o dofinansowanie do fotowoltaiki?

Fotowoltaika od pewnego czasu stała się bardzo popularną formą produkowania energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii.

Rozwiązanie to przynosi wiele korzyści, zarówno ekonomicznych jak i ekologicznych. Dlatego też na dachach wielu domów prywatnych można znaleźć obecnie panele fotowoltaiczne, które produkują energię na użytek domowy. Jednak z instalacji fotowoltaicznych korzystają także firmy, które również czerpią sporo korzyści z tego rozwiązania.

Inwestycja w fotowoltaikę jest dla firm bardzo opłacana, ponieważ oprócz korzyści płynących z jej użytkowania, firmy mogą liczyć również na różnego rodzaju dofinansowania, które znacząco zmniejszają koszty inwestycji, a tym samym przyspieszają czas jej zwrotu.

Fotowoltaika dla firm

Fotowoltaika w Polsce rozwija się z roku na rok. Świadczą o tym statystyki, na podstawie których widać, że już w roku 2019 wzrost zainteresowania fotowoltaiką był znaczny. Jednak to 2020 rok był w pewnym sensie przełomowy dla tej branży, ponieważ wzrost łącznej mocy zainstalowanych w Polsce systemów fotowoltaicznych wyniósł aż 170% względem roku poprzedniego.

Za większość tego wzrostu odpowiadają mikroinstalacje prosumenckie, jednak część z nich to również instalacje montowane przez firmy. Wpływ na zainteresowanie firm tym rozwiązaniem miało niewątpliwie wprowadzenie różnego rodzaju programów, które oferowały dofinansowania tego typu inwestycji.

Do roku 2020 działało wiele programów tego typu, jednak wiele z już się zakończyło. Nie oznacza to jednak, że w 2021 roku firmy nie mogą liczyć na żadne dofinansowanie, wręcz przeciwnie, nadal istnieje sporo możliwości dofinansowania inwestycji w fotowoltaikę.

Dofinansowania fotowoltaiki dla firm

Pomimo że od 2021 roku sporo programów oferujących dofinansowania na fotowoltaikę zakończyło działanie, to nadal istnieją różnego rodzaju możliwości dofinansowania tego typu inwestycji. Jednym z nich jest program „Energia Plus” prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Korzystając z tego programu, można liczyć na dwie formy pomocy: dotacje, na które przeznaczono budżet w wysokości 50 mln zł oraz pożyczki preferencyjne i na zasadach rynkowych, na które przeznaczono budżet w wysokości 1,2 mld zł.

Wsparcie to przeznaczone jest m.in. na budowę, rozbudowę lub też modernizację istniejących instalacji produkcyjnych oraz urządzeń przemysłowych, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery i tym samym poprawienie jakości powietrza.

W ramach tego programu firmy mogą liczyć na dotację w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych lub pożyczkę do 85 % kosztów kwalifikowanych.

Warto zainteresować się również różnego rodzaju regionalnymi programami finansowania inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. W wielu miejscach w Polsce można dostać dofinansowanie na fotowoltaikę od gmin. Warunki i wysokość dotacji będą się z pewnością różniły od siebie, w zależności od regionu, więc przed przystąpieniem do programu warto zapoznać się z informacjami na jego temat.

skąd mieć dofinansowanie do fotowoltaiki

Kto może korzystać z dofinansować i w jaki sposób to robić?

Z programu „Energia Plus” mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o prawie przedsiębiorców. Nabór wniosków odbywa się w przypadku tego programu w trybie ciągłym. Warto sprawdzić, kiedy kończy się termin składania wniosków, aby nie spóźnić się z ich złożeniem.

Niezbędne dokumenty można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie oraz przy użyciu podpisu elektronicznego. Aby wysłać wniosek do rozpatrzenia, należy utworzyć konto na stronie internetowej NFOŚiGW i zalogować się na nie, a następnie wybrać odpowiedni program priorytetowy.

W przypadku regionalnych programów oferujących dofinansowania inwestycji w fotowoltaikę należy zapoznać się z warunkami i zasadami przyznawania dotacji. Regionalne programy różnią się od siebie w zależności od miejsca i mogą mieć także różne wymagania. Dlatego przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z informacjami na temat danego programu.

Fotowoltaika dla firm w woj. Dolnośląskim to nadal bardzo opłacalna inwestycja. Dlatego warto zdecydować się na tego typu rozwiązanie, po to, aby oprócz korzyści ekonomicznych, przyczyniać się także do ochrony środowiska.