Jak działają układy centralnego smarowania?

Wydajna maszyna to maszyna pracująca płynnie, szybko i bez awarii. Niestety, w rzeczywistości nie zawsze wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami, a technologie lubią zawodzić. To właśnie dlatego potrzeba innowacji jest w dalszym ciągu tak silnie zakorzeniona w przedsiębiorcach, którzy nieustannie pracują nad wzmacnianiem pracujących dla nich urządzeń i usprawnianiem procesu produkcyjnego czy też ogólnie wykonywanej przez maszyny pracy.

Z praw fizyki wynika, że tarcie jest bezpośrednią przyczyną zwalniania maszyn i obniżania ich wydajność. Jeśli więc chcemy, by te działały lepiej, potrzebny będzie sposób na niwelowanie tarcia pomiędzy kluczowymi elementami maszyny.

Tak właśnie odkryto konieczność stosowania smarów, a w późniejszym czasie opracowano systemy, które będą w stanie dostarczać smar do wszystkich komponentów jednocześnie. Układy centralnego smarowania, bo o nich mowa, to dziś podstawa działania wszelkich fabryk, produkcji i wielu innych sektorów szeroko rozumianego przemysłu. Na jakiej zasadzie działają i jak dobrać odpowiedni do danej branży układ?

Jak to działa?

Zasady działania układów centralnego smarowania są dość proste, oczywiście każdy z rodzajów (o których powiemy nieco później) pracuje w nieco inny sposób. Podstawą każdego z nich są jednak zawsze pompy, które tłoczą środek smarny do połączonej z nimi instalacji.

Precyzyjnie określona, dozowana automatycznie dawka środka smarującego do wszystkich newralgicznych punktów, które mogą być narażone na negatywne skutki tarcia.

Odpowiednio zaprojektowane układy centralnego smarowania zapewniają optymalne warunki pracy urządzeń przemysłowych. Centralne smarowanie wpływa na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji maszyn, ponieważ zapobiega zatrzymywaniu procesu produkcyjnego wskutek awarii, a jednocześnie powoduje, że środek smarujący za każdym razem aplikowany jest w takiej samej ilości, przez co nie dochodzi do zjawiska przesmarowania układu.

 

Rodzaje układów centralnego smarowania

  • Jednoliniowe układy smarowania (m.in. SKF MonoFlex) przeznaczone są do smarowania maszyn i urządzeń o dość zwartej budowie i niewielkim zapotrzebowaniu na środek smarny, takich jak obrabiarki, oraz wszelkie maszyny stosowane w przemyśle drzewnym, drukarskim, tekstylnym, samochodowym, czy spożywczym. Do niewątpliwych zalet tego typu układów należą: prosta budowa i obsługa układu, niskie koszty elementów i zabudowy układu, możliwość dostosowania ilości środka smarnego dozowanego przez układ, oraz możliwość łatwej rozbudowy układu.
  • Progresywne układy smarowania to z kolei systemy przeznaczone są do podawania olejów i smarów do urządzeń posiadających od kilku do kilkuset punktów smarnych o niewielkim lub średnim zapotrzebowaniu na środek smarny. Układy takie mogą pracować okresowo lub w sposób ciągły. Zaletami układów progresywnych są: niskie koszt układu, łatwa kontrola pracy całego układu z sygnalizacją nieprawidłowego działania, prosta budowa i obsługa, mała wrażliwość na zmiany temperatury, precyzyjne dawkowanie środka smarnego, modułowa konstrukcja umożliwiająca rozbudowę.
  • Natryskowy system smarowania został stworzony z myślą o smarowaniu otwartych punktów smarowniczych takich jak przekładnie zębate, przekładnie łańcuchowe, bieżnie napędowe, czy też prowadnice. Układy natryskowe przeznaczone są do podawania ściśle określonej dawki środka smarnego bezpośrednio na powierzchnię roboczą elementu przy użyciu sprężonego powietrza. Ilość dozowanego środka smarnego jest regulowana poprzez odpowiednie ustawianie czasu przerwy pomiędzy kolejnymi natryskiwaniami. Wśród zalet tego systemu wyróżnić możemy wysoką precyzję miejsc dawkowania środka smarnego, niezawodność systemu, możliwość monitorowania każdej dyszy z osobna, małą wrażliwość układu na zmiany temperatur oraz prostą obsługę i regulację układu.
  • Impulsowe układy smarowania to ostatni z wariantów, który został stworzony do podawania małej ilości środka smarnego w ściśle określone miejsce i w określonym czasie. Dostępne na rynku pompy pozwalają na jednoczesne smarowanie do 6 punktów smarnych. Układy impulsowe najczęściej używane są do smarowania łańcuchów o wolnoobrotowych napędach, oraz rolek transportowych. Zaletami impulsowych układów smarowania są: wysoka precyzja miejsca dawkowania, mała wrażliwość na zmiany temperatury, a także mała ilość środka smarnego pozostająca w układzie.
Szybkozłącze

Przykładem elementu układów centralnego smarowania są szybkozłącza. Komplet dostępny w sklepie PROOIL.

Kto skorzysta na układach centralnego smarowania?

Jak wspominaliśmy na początku, układy centralnego smarowania są powszechnie stosowane wszędzie tam, gdzie konieczne jest nieustanne dostarczanie smaru do wielu elementów maszyny w określonych odstępach czasu.

Ich obecność będzie zatem niezwykle przydatna podczas smarowania łańcuchów, smarowania urządzeń w przemyśle spożywczym, smarowania kompletnych linii produkcyjnych, smarowania maszyn rolniczych, smarowania ciężkich pojazdów budowlanych, smarowania pojazdów użytkowych, a nawet smarowania turbin wiatrowych.

 

2 komentarze
  1. Władek 6 czerwca 2018 Reply
    • Golenn 9 lipca 2018 Reply

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *