Budowa pomieszczeń czystych – od czego się zaczyna?

Clean Room, czyli tak zwane pomieszczenie czyste to miejsce, w którym wytwarzane są sterylne produkty i panują tam specjalne warunki. Tego typu rozwiązania są zbudowane z materiałów odpornych na środki czyszczące oraz chemię, która mogłaby uszkodzić jakikolwiek element.

Warto wiedzieć, że pomieszczenia czyste stosowane są zarówno w miejscach użytku publicznego jak np. szpitalach, ale także w przedsiębiorstwach produkcyjnych i przemysłowych. Powietrze, które znajduje się wewnątrz pomieszczenia jest stale filtrowane w celu usunięcia wszelkich bakterii oraz zanieczyszczeń. 

Pomieszczenia czyste – od projektu do gotowego „pokoju”

Materiały, które wykorzystywane są do budowy tego typu pomieszczeń są najwyższej jakości oraz cechują się wysoką odpornością na oddziaływanie żrącej chemii jak i trudnych warunków zewnętrznych. Warto wspomnieć, że komunikacja pomiędzy oddzielonymi od siebie pomieszczeniami czystymi odbywa się za pomocą specjalnych śluz, które pozwalają utrzymać odpowiednia jakość powietrza.

Śluzy te mogą być osobowe oraz towarowe, a także wyposażone są w sygnały ostrzegawcze oraz różnego rodzaju blokady, które zabezpieczają cały system. 

Przedsięwzięcie związane z budową pomieszczenia czystego rozpoczyna się od etapu projektowania, na podstawie którego powstaje system rurociągów i wentylacji, a także oświetlenia. Każdy z tych elementów jest niezwykle ważny, ponieważ dzięki temu można zapobiegać występowaniu trudno dostępnych miejsc, w których odkładają się zanieczyszczenia. Ogólnie rzecz biorąc tego typu pomieszczenia muszą zostać zaprojektowane tak aby zminimalizować ryzyko występowania drobnoustrojów. Kolejnym etapem jest proces budowy jest proces składania wszystkich elementów w całość oraz ich testowanie. Ważnym elementem jest instalacja sprawnie działającego systemu wentylacji oraz klimatyzacji, który będzie oczyszczać stale przemieszczające się cząstki powietrza. 

Proces montażu pomieszczenia czystego kończy się etapem testowania czy wszystkie zainstalowane elementy działają prawidłowo, a wewnętrzna atmosfera spełnia wszelkie z góry określone normy. Jeżeli testy wypadają pozytywnie to „pokój” może zostać oddany do użytku przez specjalistów. Należy jednak pamiętać aby stosować się do wszelkich zaleceń producenta oraz srogich wymogów sanitarnych, dzięki którym zachowany zostaje najwyższy poziom czystości pomieszczenia.

laboratorium

Przeczytaj również: http://fabrykatechniki.pl/pomieszczenia-czyste-najwyzsza-sterylnosc/

Gdzie wykorzystywane są pomieszczenia czyste?

Jest to pewien rodzaj laboratoriów, w których mogą być wykonywane testy oraz badania biologiczne. Strefy czyste mogą przybierać różnego rodzaju formy jak np. clean room, clean box i komory laminarne. Pierwsze z nich to pojedyncze pomieszczenie o różnej wielkości – od małych pokojów do nawet dużych hal produkcyjnych.

Clean boxy to mobilne konstrukcje, które mogą być z łatwością transportowane. Komory laminarne to stanowiska do pracy, cechujące się sterylnymi warunkami poprzez wykorzystanie nowoczesnego systemu nawiewu laminarnego. 

Warto wspomnieć, że pomieszczenia czyste są wykorzystywane często w branży farmaceutycznej podczas produkcji leków oraz elektrycznej, która zajmują się produkcją skomplikowanych układów sterujących elektroniką oraz podzespołami komputerowymi. Są to produkty, które wymagają specjalnych warunków podczas ich produkcji, a pomieszczenia czyste są w stanie je zapewnić. Wynika to głównie ze względu na możliwość zastosowania nowoczesnych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Należy jednak pamiętać, że praca w szczególnie czystych warunkach jest bardzo ciężka i wymaga odpowiedniego przeszkolenia przed podjęciem jakichkolwiek działań. Trzeba także wiedzieć, że zachowanie sterylnych warunków jest możliwe tylko jeśli zachowywane są wszelkie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czy warto inwestować w pomieszczenia czyste?

Zdecydowanie jedną z najlepszych inwestycji może być budowa pomieszczeń czystych, które pozwalają na zachowanie sterylnych warunków, które są potrzebne zarówno w szpitalach, ale także branży farmaceutycznej lub przemysłowej. Inwestycja w montaż tego typu rozwiązań sprawia, że przemysł chemiczny i elektroniczny może się stale rozwijać bez narażania osób trzecich na ryzyko przedostania się niebezpiecznych substancji na zewnątrz zakładu. 

Warto jednak wiedzieć, że każda budowa pomieszczenia czystego musi spełniać określone normy ISO, które mówią o tym jaka powinna być prawidłowa czystość cząsteczek powietrza. Praca w takich pomieszczeniach nie należy jednak do łatwych ani przyjemnych, a kadra pracownicza musi być odpowiednio przeszkolona do działań w takich warunkach.