Montaż instalacji gazowej – poradnik dla laików

Na instalację gazową montowaną zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i użytku publicznego, składa się zespół przewodów rurowych oraz osprzętu, służącego do szybkiego i sprawnego przesyłania gazu. W sieci jest on prowadzony pod odpowiednim ciśnieniem, a same gazociągi dzięki temu czynnikowi dzielą się na wysoko, średnio i niskociśnieniowe. Oprócz nich istnieją także gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia.

Gaz ziemny rozprowadzany na terenie naszego kraju może być wysokometanowy i zaazotowany. Jakie elementy wchodzą w skład gazowego osprzętu? Asortyment firm instalacyjnych obejmuje między innymi: reduktory ciśnienia, zawory redukcyjne, zawory kulowe odcinające oraz gazomierze. Najpopularniejszymi domowymi odbiornikami gazu są natomiast kocioł gazowy, łazienkowy podgrzewacz CWU, kuchenka gazowa oraz kominek gazowy.

Przy montażu instalacji gazowej w budynkach bardzo istotną jest kwestia bezpieczeństwa, dlatego też cały proces musi zostać wykonany niezwykle precyzyjnie. Dbałość o szczegóły oraz szczelność mają tutaj znaczenie priorytetowe. W związku z łatwopalnością i wybuchowością instalacji gazowych, zasady jej wykonywania określone są odpowiednimi przepisami Prawa budowlanego i rozporządzeniami wykonawczymi.

Instalacja gazowa w znakomitej większości przypadków prowadzona jest nad tynkowo. Istotne jest tutaj zachowanie odpowiedniej odległości od instalacji sąsiadujących (np. elektrycznej). Przejścia przez poszczególne przegrody budowlane koniecznie muszą być osłonięte odpowiednimi tulejami. Na niektórych instalacjach swoje zastosowanie znajdują także detektory gazu połączone z systemem alarmowym.

Dostawca gazu, który jest właścicielem przyłącza, kurka głównego oraz gazomierza ma za zadanie wykonanie projektu, nadzór nad budową i odbiorem przyłącza. Ponadto do jego obowiązków należy załatwienie wszelkich urzędowych formalności z tym związanych, przygotowanie warunków dostaw gazu oraz regularnych rozliczeń za świadczone usługi.