System CMMS – do czego służy?

Każda firma potrzebuje sprawnego systemu obsługi, dzięki któremu zarządzanie przedsiębiorstwem jest łatwe i oszczędne, nawet podczas rozbudowywania biznesu. Takim systemem jest CMMS, który zapewnia kompleksową obsługę firmy na wysokim poziomie. Jakie funkcje posiada to narzędzie?

Czym jest CMMS?

CMMS (Computerised Maintenance Management Systems). Jest to system komputerowego wsparcia zarządzania utrzymaniem ruchu. To specjalistyczne oprogramowanie, które jest dedykowane dla zakładów produkcyjnych, w których są wydzielone i zorganizowane jednostki, które odpowiadają za utrzymanie stanu technicznego instytucji na konkretnym poziomie. CMMS to szereg różnych elementów, które razem tworzą całość. Do najważniejszych zaliczamy aplikację użytkownika do obsługi systemu (desktopowa, przeglądarkowa, mobilna), bazę danych, serwer, elementy umożliwiające komunikację między maszynami, a oprogramowaniem.

W jakim celu stosuje się CMMS?

Głównym celem systemu CMMS jest automatyzacja prac, które są związane z 6 procedurami.

  1. Zarządzaniem środkami trwałymi: narzędzia, maszyny, obiekty.
  2. Prowadzeniem przeglądów technicznych oraz konserwacji maszyn.
  3. Prowadzeniem gospodarki remontowej.
  4. Zarządzaniem zamówieniami na materiały oraz części zamienne.
  5. Raportowaniem oraz analizą działań naprawczych.
  6. Prowadzeniem gospodarki magazynowej, utrzymania ruchu oraz narzędziowni.

Wdrożenie rozwiązania CMMS w instytucji w dużym stopniu zwiększa produktywność i jakość pracy służb utrzymania ruchu. System komputerowego wsparcia zarządzania utrzymaniem ruchu służy do maksymalizacji dostępności zasobów, a jednocześnie do minimalizacji przestojów oraz kontroli kosztów. Po za tym CMMS usprawni pracę działu utrzymania ruchu oraz ułatwi pracownikom firmy wykonywanie ich obowiązków służbowych. Ważne jest również to, że konserwacja profilaktyczna wymaga zarządzanie, działanie, planowanie i strukturę. Oprócz tego system planowania może stać się wsparciem przy gromadzeniu informacji oraz przydzielaniu zadań. Stanowi to cenną pomoc podczas planowania i wykonywania różnego typu czynności konserwacyjnych. One z kolei zapewniają bezpieczeństwo operacyjne.

System planowania

Jakie są funkcje CMMS?

Użyteczne oprogramowanie dla służb utrzymania ruchu powinno posiadać odpowiedni zestaw niezbędnych funkcji. Poniżej zostały wymienione najważniejsze z nich:

– obsługa systemu za pomocą urządzeń mobilnych,

– opcja prowadzenia rejestru wyposażenia firmy,

– planowanie przeglądów, konserwacji i remontów z automatycznymi powiadomieniami przypominającymi o nich,

– rejestrowanie automatyczne oraz powiadamianie o zdarzeniach (przestojach, awariach, wymianach),

– możliwość generowania różnego typu raportów analiz, a także zestawień,

– możliwość elektronicznego gromadzenia oraz przetwarzania dokumentacji,

– wsparcie kosztów oraz budżetów,

– zarządzanie gospodarką magazynową elementów zamiennych,

– rozliczanie czasu pracy.

Ten zakres funkcji posiada każdy liczący się system klasy CMMS. Dla większości przedsiębiorstw jest on wystarczający, aby wydajnie zarządzać działami utrzymania ruchu.

Jakie są zalety stosowania systemu CMMS?

Ten system ma cztery główne zalety:

prostota i przejrzystość obsługi, zapewnia szybkie wdrożenie pracowników w system, dzięki czemu mogą korzystać z narzędzia. Im prostsza obsługa systemu oraz mniej trudnych rozwiązań, tym długość szkolenia, a później wypełniania danych w systemie jest krótszy. W ten sposób ta zaleta przynosi także oszczędności,

łatwa rozbudowa nowych funkcji – kiedy firma się rozbudowuje i wdraża nowe rozwiązania IT do przedsiębiorstwa często istnieje potrzeba wymiany danych albo rozbudowy systemu utrzymania ruchu o swoiste funkcje dla konkretnej instytucji. System CMMS gwarantuje wprowadzenie modyfikacji, jak najmniejszym kosztem zmian w aktualnie stosowanych metodach,

opcja konfiguracji dla potrzeb odbiorcy – ważną sprawą jest elastyczność systemu, aby dopasował się do potrzeb danego użytkownika i potencjalna zmiana ustawień bez konieczności pisania określonych funkcji od początku,

wysoka skalowalność na dużo większą ilość stanowisk, a także użytkowników – kiedy przedsiębiorstwo poszerza zakres swoich usług, pojawiają się jego nowe sektory, maszyny i pracownicy do pracy. To z kolei powiększa zasób komputerowy, na których CMMS jest instalowany. System zapewnia intuicyjne poszerzenie liczby użytkowników oraz instalacji.

System planowania

Na rynku istnieje wiele narzędzi, które ułatwiają pracę systemową firmy. Jednym z nich jest Reviguard, który zawiera wszystkie powyższe zalety.