Pomiary hałasu jako rozwiązanie dla przemysłu

Przepisy dotyczące narażenia na hałas, mają na celu ochronę słuchu pracowników i zapobieganie uciążliwości hałasu.

Jednak ich realizacja może być coraz trudniejsza, ponieważ w przemyśle wiele maszyn pracuje naprawdę głośno. Ważne są więc regularne pomiary emitowanych dźwięków.

Dlaczego pomiary hałasu w przemyśle są tak istotne?

Hałas może wyrządzać wiele szkód. Podwyższony poziom dźwięku może powodować poważne problemy zdrowotne, takie jak: nadciśnienie, utrata słuchu, choroby serca czy zaburzenia snu. Warto pamiętać, że niektóre dźwięki mogą być dla nas niesłyszalne, zwłaszcza te o wysokich częstotliwościach, ale wciąż mogą wywoływać problemy zdrowotne.

W przemyśle hałas powinien być ograniczany nie tylko ze względu na przepisy i zdrowie naszych pracowników – chociaż to oczywiście niezwykle ważne powody. Jako pracodawcy pamiętajmy, że zbyt intensywne natężenie dźwięków sprawia, że osoby zatrudnione mają słabszą pamięć i koncentracje, są również mniej wydajne. Jeżeli hałas jest wyjątkowo głośny to może utrudniać rozumienie mowy i sprawiać, że częstsze są wypadki w pracy. Ograniczenie hałasu działa więc zarówno na korzyść pracodawcy, jak i pracowników.

Kiedy powinniśmy wykonać pomiar hałasu?

izolacje akustyczne

Tak naprawdę profesjonalny pomiar hałasu powinien wykonać każdy pracodawca zatrudniający ludzi w przemyśle. Zazwyczaj praca maszyn na halach produkcyjnych jest na tyle głośna, że wymaga dodatkowych wyciszeń, aby spełniać normy. Jeżeli mimo wszystko zastanawiamy się czy w naszym biznesie jest to konieczne to zastanówmy się czy dźwięki w przestrzeni roboczej są głośniejsze niż ruch uliczny? Czy trzeba podnieść głos, aby porozmawiać z kimś kto stoi metr od nas?

Jeżeli tak, to prawdopodobnie jest za głośno, a pomiary są niezbędne.

Jak działa miernik poziomu dźwięku?

Dzięki trzem głównym komponentom, mikrofonowi, wyświetlaczowi miernika i obwodom elektronicznym, miernik poziomu dźwięku jest w stanie zmierzyć natężenie fali dźwiękowej. Wszystko zaczyna się od mikrofonu miernika poziomu dźwięku, który zawiera elastyczną membranę, która porusza się w momencie uderzenia fali dźwiękowej. Gdy fale dźwiękowe zderzają się z mikrofonem są przekształcane w sygnał elektryczny, który jest precyzyjnym elektronicznym obrazem fal dźwiękowych.

Ze względu na poważne problemy zdrowotne, które mogą być spowodowane wysokim poziomem hałasu i słabą strukturą miernika poziomu dźwięku, bardzo ważne jest częste wykonywanie kalibracji miernika poziomu dźwięku. Konieczne jest, aby wszystkie pomiary wykonane przez miernik poziomu dźwięku były dokładne i niezawodne, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu.

Przepisy dotyczące poziomu hałasu w przemyśle

W lutym 2003 roku przyjęto dyrektywę Unii Europejskiej 2003/10 / WE 1, która określa minimalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące narażenia pracowników na ryzyko związane z hałasem. Dyrektywa ta ma zastosowanie dla wszystkich państw członkowskich, w tym dla Polski. Miała ona na celu zmniejszenie o prawie 60% limitów ekspozycji na hałas dla pracowników we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Te przepisy określają najwyższe standardy.

izolacje akustyczne

Wiele firm, które mają siedzibę poza Unią, stara się przestrzegać właśnie tych, wyśrubowanych norm. Dzięki temu lepiej chronią zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników. Często jednak stanowi to wyzwanie natury technicznej.

Musimy przemyśleć jak wykonywać pomiary hałasu, zgłaszać nadużycia i zatroszczyć się o jego redukcję jeżeli przekroczy normy.

Profesjonalne pomiary hałasu w przemyśle

Aby przestrzegać norm hałasu w przemyśle powinniśmy zainwestować w profesjonalne pomiary. Najlepsi specjaliści są w stanie przeprowadzić dokładne analizy akustyczne dzięki którym możemy obniżyć i zminimalizować poziom dźwięku w naszej fabryce oraz jego negatywny wpływ.

Profesjonalny pomiar poziomu hałasu obejmuje jego zmierzenie w otoczeniu naszego zakładu oraz na stanowiskach pracy, jak podają nam specjaliści z firmy Longar. Prócz tego, fachowcy są w stanie wykonać analizy z zakresu akustyki budowlanej. Cały proces pozwala dokładnie zmierzyć natężenie hałasu, ale nie tylko. Poznajemy też jego źródło oraz wpływ na naszych pracowników.

Dzięki takiej interwencji profesjonalistów możemy ograniczyć denerwujące dźwięki do minimum w środowisku naszej pracy, ale również w otoczeniu zakładu.

Powinniśmy wiedzieć, że akustyka budowlana obejmuje pomiar izolacyjności akustycznej przegród budowlanych, czasu pogłosu i parametrów zrozumiałości mowy. Ma to ogromne znaczenie, kiedy chcemy ograniczyć hałas.