Jakie są korzyści z wdrożenia SZE?

Zrównoważony rozwój to sposób gospodarowania zasobami, które mają zaspokajać potrzeby, przynosząc korzyści, ale jednocześnie zapewniać możliwość ich wykorzystania przyszłym pokoleniom. Jednym z najważniejszych elementów zrównoważonego rozwoju jest środowisko naturalne. SZE to kluczowy aspekt dla wielu przedsiębiorstw możliwy do zrealizowania w warunkach zrównoważonego rozwoju. Czym jest i jakie zalety ma system zarządzania energią?

SZE – co to znaczy?

SZE to skrót od “system zarządzania energią”. Jest działaniem organizacyjnym i technicznym,  dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą oszczędzić energię i poprawić wyniki bilansów energetycznych. Optymalizacja w zakresie prowadzenia przemyślanej i dobrze zorganizowanej gospodarki energią wpływa na efekty ekonomiczne, poprawę wizerunku, a także generowanie oszczędności. Co więcej, wdrożenie standardów systemu zarządzania energią musi odbywać się zgodnie z wymogami prawnymi. Sprawia to, że SZE stanowi wyjątkowy element w układance prowadzenia zrównoważonego rozwoju firmy.

Czym jest system zarządzania energią?

Podwyżki prądu dla firm to temat, który budzi wiele emocji. Jednym ze sposobów ograniczania wydatków za energię elektryczną jest wdrożenie systemu zarządzania energią. Normy, jakie należy spełnić, aby móc posiadać tzw. Białe Certyfikaty określa norma PN-EN ISO 5001, która posiada zasięg międzynarodowy. Chociaż funkcjonuje od 15 listopada 2011 r., to stałe podwyżki cen za energię elektryczną sprawiają, że przedsiębiorstwa coraz chętniej starają się certyfikat zarządzania energią. W obliczu podwyżek cen za energię elektryczną, rosnącej świadomości konsumentów czy klęsk żywiołowych, poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań to priorytet dla wielu organizacji.

Dla przedsiębiorstw szczególnie dotkliwe są rosnące ceny za prąd, co ma bezpośrednie przełożenie na pensje pracowników, a także poziom cen towarów i usług.  System zarządzania energią to sposób na lepsze zarządzanie energią bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i rodzaj sektora. Działanie w oparciu o normę PN-EN ISO 5001 to gwarancja lepszej efektywności i dostępu do zaawansowanych narzędzi optymalizacyjnych proces produkcji, a także osiągania korzyści finansowych.

Norma ISO 50001

Wdrożenie SZE – kiedy warto?

Wprowadzenie w firmie wysokich standardów i międzynarodowych norm pozwala na użycie zaawansowanych narzędzi do optymalizacji procesów i generowania zysków. Nowoczesne metody oszczędzania energii, takie jak korzystanie z wydajnych urządzeń elektrycznych i maszyn czy kupowanie używanych sprzętów to rozwiązanie, które może przynieść korzyści, ale tylko na krótko. Wdrożenie systemu zarządzania energią jest procesem, dzięki któremu można zoptymalizować koszty wyprodukowania pojedynczych produktów. To najlepsze rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy, który chce lepiej zarządzać czasem i jakością pracy swoich pracowników, a także marzą wytwarzanych produktów.

Wdrożenie SZE to sposób na podniesienie efektywności energetycznej firmy, a także polepszenie wizerunku firmy.

Zalety systemu zarządzania energią

  • obniżenie kosztów stałych przedsiębiorstwa – redukcja konsumpcji energii w wymiarze oszczędnościowym;
  • zdobycie przewagi konkurencyjnej – posiadanie certyfikatu pozytywnie wpływa na wizerunek firmy;
  • ochrona środowiska naturalnego – wdrożenie SZE ma wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych;
  • zgodność z wymaganiami prawnymi – system zarządzania energią musi być zgodny z ustawą o efektywności energetycznej i dyrektywą 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.

Certyfikaty energetyczne

Czy jesteś gotów na wdrożenie systemu zarządzania energią?

Zużycie energii w przedsiębiorstwach zalicza się do kosztów stałych, które bez względu na wielkość i charakter produkcji, a także rodzaj branży są wysokie. Energia elektryczna to jeden z największych wydatków, jakie firma musi pokrywać, aby móc sprawnie funkcjonować. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi to podstawa dobrej komunikacji, ale poza nią, ważne są także koszty operacyjne przedsiębiorstwa. Bieżący monitoring, wykonanie audytów energetycznych i tworzenie raportów może jednak nie wystarczyć, aby zyskać oszczędności. W celu kompleksowego zarządzania energią w przedsiębiorstwie warto wdrożyć normy ISO 5001, dzięki którym można zminimalizować największe koszty firmy.