Leasing maszyn budowlanych – jaki wariant wynajmu wybrać?

W świetle prawa popularny coraz bardziej leasing jest rodzajem umownego stosunku cywilno-prawnego obu stron, czyli  leasingodawcy i leasingobiorcy. W ramach zawartej pomiędzy stronami umowy, osoba finansująca (czyli leasingodawca) przekazuje leasingobiorcy (korzystającemu) prawa do korzystania z określonych rzeczy lub urządzeń na okres uzgodniony w umowie, w zamian za również ściśle ustalone we wspomnianym dokumencie ratalne opłaty leasingowe.

Wszystkie firmy oraz przedsiębiorstwa przemysłowe, które potrzebują nowoczesnych maszyn i technologii mogą swobodnie korzystać z warunków leasingu koniecznych do rozwoju ich działalności urządzeń, pojazdów czy narzędzi. Oprócz popularnego leasingu samochodów firmowych możliwym jest też oczywiście wydzierżawienie specjalistycznych, profesjonalnych urządzeń, czy to maszyn budowlanych, drogowych czy sprzętów ogrodniczych. Wszystko zależy tutaj od potrzeb i oczekiwań klienta leasingowego oraz oferty leasingodawcy w autoryzowanym salonie producenckim.

leasing koparek

Wynajem maszyn budowlanych jest tańszą i bezpieczniejszą formą posiadania sprzętu budowlanego

Celem przybliżenia Czytelnikom zasad korzystania z instrumentu finansowego, jakim jest coraz popularniejszy w naszym kraju leasing, udzielamy krótkiego wprowadzania w tajniki korzystania z tejże alternatywy:

  •  leasingodawca to osoba finansująca inwestycje, co więcej, do końca obowiązywania umowy jest jedynym właścicielem dzierżawionego sprzętu,
  •  leasingobiorca to osoba użytkująca określony w umowie sprzęt, który po zakończeniu okresu leasingu dostaje go od leasingodawcy na własność,
  •  największą i niewątpliwą korzyścią leasingu jest możliwość wliczenia miesięcznych opłat za użytkowanie określonego sprzętu w koszta uzyskania przychodu, co jest o wiele bardziej opłacalne od brania i spłacania rat kredytowych.

Warianty leasingu maszyn

Leasing nie ogranicza się wcale do jednej formy. Wyróżnić można bowiem trzy podstawowe warianty, to jest:

LEASING OPERACYJNY – raty w całości stanowią koszta uzyskania przychodu, użytkowany sprzęt podczas obowiązywania umowy staje się własnością leasingodawcy, który w tym czasie ma obowiązek dokonywać tak zwanych odpisów amortyzacyjnych, po zakończeniu umowy może nastąpić przeniesienie własności sprzętu na leasingobiorcę.

LEASING FINANSOWY – koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy stanowi tylko odsetkowa część miesięcznych rat, po zakończeniu mowy można przenieść własność na leasingobiorcę, odpisy amortyzacyjne wykonuje leasingobiorca (w ramach inwestowania w cudze środki finansowe i materialne), umowa obejmuje taki okres, w którym leasingobiorca spłaci całkowitą wartość dzierżawionego przedmiotu.

LEASING SAMOCHODÓW I MASZYN – firma leasingowa zawiera osobne umowy na naprawy, serwisowanie, przeglądy i ubezpieczenia hurtowo kupowanych po niższych cenach samochodów i maszyn, leasingobiorca ma także spore możliwości negocjowania warunków leasingu.

Branie w leasing sprzętu rolniczego to alternatywa wobec kredytu bankowego. Leasing maszyn rolniczych polega na tym, że firma leasingowa kupuje dla właściciela rolnego wybrany sprzęt, a następnie oddaje go rolnikowi w leasing, w zamian za co pobiera opłaty za użytkowanie.

Opłaty te nazywane są ratami leasingowymi. Leasing daje możliwość używania maszyn bez konieczności ich kupowania i brania na nie kredytu. Ceny maszyn rolniczych wciąż rosną, przez co wielu rolników musi zaciągać kredyty, aby było ich stać na potrzebny sprzęt. Leasing maszyn rolniczych jest łatwo dostępny, procedury nie są aż tak skomplikowane, jak na przykład w przypadku leasingu nieruchomości, a najważniejsze – nie wymaga dużych nakładów finansowych.

Leasing maszyn rolniczych jest proponowany zarówno podmiotom gospodarczym rozliczającym się z podatku dochodowego (dodatkową korzyścią jest rozliczenie raty leasingowej  jako kosztu uzyskania przychodu), jak i rolnikom, którzy nie są na księgowości.

Leasing jest niezwykle konkurencyjną ofertą wobec kredytu bankowego dzięki korzystnemu oprocentowaniu, które zależnie jest od rodzaju harmonogramu i okresu leasingu. Na dodatek, obsługa klienta w domu sprawia, że nie trzeba odrywać się od zajęć w gospodarstwie na rzecz wizyt w bankach i oddziałach.

Najczęściej w leasing można wziąć: ciągniki rolnicze, kombajny, wozy zbierające, prasozwijarki, prasy kostkujące, opryskiwacze, siewniki, rozsiewacze do nawozów, kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki, agregaty uprawowo-siewne, agregaty uprawowe, pługi kultywatory, brony, pogłębiacze czy wały.